Briste eller bære

Jeg skal ta den helskottans teoriprøven idag, wish me luck! Må bare stå, det er avgjørende for å få bestilt oppkjøring i år...
Jeg har virkelig brukt masse tid på å lese denne gangen, første gang leste jeg ingenting ( "hallooo liksom, jeg har kjørt bil i 10 år altså hvor vanskelig kan det være!!"  = strøyk med full brudur og glans, og fikk sikkert ekstratrekk for hovmodet mitt også)

Anyway, jeg har både vært på teorikurs, lest teoriboka og pløyd nettet for teoritentamener. Jeg har skrevet masse, og her ser du ett sammendrag av det jeg har jobbet med siste 2 ukene: (Det er noen gjentakelser her, men det er fordi jeg har notert på forskjellige tidspunkt og fra forskjellige kilder)

Riktige svar fra Teoritentamen.no:

Ulovlig øvelseskjøring gir 6 mnd sperrefrist
Ledsager må være fylt 25 år og ha hatt lappen sammenhengende i 5 år
All obligatorisk opplæring må gjennomføres ved trafikkskole
Det viktigste målet med motorsykkelopplæringen er å kjøre sikkert, hensynsfullt og effektivt, og i samsvar med lover og regler.
Klasse A1 er fra 16 år og Lett sykkel.
Tar du førerkortet klasse A når du er mellom 18-21 år kan man bare bare kjøre mellomtung sykkel i 2 år, eller inntil man fyller 21 år - deretter tung sykkel.
Klasse A gjelder for alle klasser, også med sidevogn dersom man er fylt 21 år
Du kan kjøre tung motorsykkel uten effektbegrensning dersom du har hatt førerkort klasse A i 2 år når du er 20 år.
Ledsaer må bruke refleksvest merket med L
Man må være edruelig og ha god vandel for å kjøre klasse A
Klasse B: høyst 3500 kg og moped
Dersom man har klasse A kan man kjøre MC med tilhenger

Det er førers ansvar å sørge for at sykkel er i forskriftsmessig stand, ikke eier eller passasjer.
Ved å sørge for godt vedlikehold sørger man også for redusert forurensing
Kjededrift er det drivverket som krever mest vedlikehold, IKKE kardangdrift, hydraulikdrift eller tannremdrift
Hvis kjedet ikke kontrolleres og vedlikeholdes kan det hoppe av og gjøre stor skade
Fordelen med kardangdrift er mer lydløs og jevn kraftoverføring og mindre slitasje, kardangdriften krever også mindre vedlikehold
Hvis oljetrykklamen begynner å lyse under kjøring skal man straks stanse motoren
For å vedlikeholde kjede må man smøre og kontrollere for slitasje
kjede skal normalt ha en slakk på ca 2 cm
Det finnes både luftavkjølte og vannavkjølte motorer
Vannavkjølt motor leder varmen mer effektivt bort enn luftavkjølt motor
Man kontrollerer håndbremsen ved å belaste bremsen max i noen sekunder
Man får best bremseeffekt av å bruke begge bremsene - dvs både fotbrems og håndbrems
Håndbrems på motorsykkel skal tåle ett trykk på minst 50 KP
For at ikke fotbremsen skal svikte under kraftig oppbremsing må den tåle pedalkraft på minst 100 KP
Bremseeffekten svekkes av stor dødgang på bremsen
Man sjekker slitasje på trommelbrems ved å kontrollere slitasjevarsler og inspeksjonshull på siden av trommelen
Hvis nivået i bremsevæskebeholderen synker betraktelig, sjekk om det skyldes lekkasje.
Fotbremsen skal ha full virkning når den er trykket 2/3 ned
Ett hydraulisk bremseanlegg styres i kraft av væske
Kontroll av mekanisk håndbrems krever kontroll av bremsewire for slitasje
Nedslitt bremsebelegg gir dårlig bremseeffekt
Bremsene skal virke kraftigst på fremhjulene
Bremsene skal bli sterkere etterhvert som bremsetrykket økes
For svakt strammet styrelager kan gjøre motorsykkelen vinglete
Man sjekker motorsykkelens sporing for å sjekke om for og bakhjul ligger på linje etter hverandre
Svingarmen/bakrammen som sørger for fjæring av bakhjulet, kan sørge for at sykkelen blir ustabil hvis den kan beveges sideves
Etter en velt kan motorsykkelen bli skjev, og det vil merkes ved at sykkelen trekker til den ene siden når man kjører rett frem
De beste motorsykkeldekk har myk gummiblanding
Motorsykkelens støtdempere skal sørge for at sykkelens kjøreegentskaper opprettholdes
Dekkmønster har stor betydning for veigrep på våt asfalt
Det er svært viktig at støtdemperne ikke har oljelekkasje
Lavt lufttrykk kan føre til varmgang og punktering

Hjelm er eneste påbudte verneutstyr
Hjelmen er godkjent hvis den har internasjonalt E-merke
Hjelmens plastmateriale kan ødelegges om man maler/klistrer på den
Nakke/ankler/håndledd er områder som er særlig med på å regulere kroppstemperaturen
Noen tekstildresser beskytter like bra som skinndresser
Kjøreantrekket skal beskytte mot fuktighet, kulde og skade

Det er eier av sykkel som har krav om å undersøke at fører har gyldig førerkort
Eier har ansvaret for å sjekke at sykkelen er i forsvarlig stand før den lånes vekk
Gjennomsnittlig forbrenning av alkohol er 0,15 % i timen
Blir du domfelt 2 ganger på 5 år med mer enn 0,5 i promille mister du førerkortet for alltid
Trafikkforsikring/ansvarsforsikring dekker skade på annen motorvogn, og er påbudt
Regress er når forsikringsselskapet krever tilbakebetalt forsikringspremien
1.mann til skadested: sikre stedet og få overblikk.
Politiet skal varsles ved betydelig personskade på MC
Vognkort og førerkort skal alltid medbringes under kjøring
Tidligere eier har ansvaret for å levere salgsmelding til trafikkstasjonen
Når motorsykkelen ikke lenger samsvarer med opplysningene i førerkortet plikter du å melde trafikkstasjonen skriftlig om det
Ved registrering av ny eier må det fremlegges bevis på trafikkforsikring
Motorsykler blir ofte oversett i trafikken
Motorsykler er innblandet i mange alvorlie ulykker ift kjørte kilometer
En stor del av ulykkene er singellulykker, og de fleste døds-og skadeulykker skyldes utforkjøring
Gode holdninger, risikobevissthet og innsikt er viktigere egenskaper enn manøvrering og egenskaper ved sykkel.
Trafikkulykker koster det norske samfunnet 25 mrd kroner i året

Stipler som blir kortere: smalere vei
Hvit varsellinje betyr at det er fare med å skifte felt
Heltrukket gule linjer: forbudt å krysse
Gule kortere stipler i midten av kjørebanen: veien har trafikk i begge retninger
Hvit veioppmerking kan skyldes trafikk i begge retninger i utlandet
Gule lange stipler i veien: veien er uoversiktlig, men forbikjøring kan foretas om det ikke er til ulempe eller fare
Lyssignal gjelder foran trafikkskilt
Trafikkskilt gjelder foran trafikkreglene
Må du forholde deg til både lyskryss og vikepliktsskilt: lys gjelder!
Vi deler veien i: veiskulder-kjørebane (hele veien) og kjørefelt
Rød trekant med sånn pussig kors i: vikeplikt og forkjørsskilt
Utenfor tettbygd strøk skal skilt stå 150-250 meter foran angitt fare
Stadige nebremsinger og fartsøkninger gir økt forurensing
Økonomisk kjøring på MC vil si at man kjører jevnt og unngår unødig stopp
Runde skilt med rød ring: forbudsskilt
Når skiltene har gul bakgrunn betyr det at det er midlertidig regulering, og det kan være personer eller anleggsmaskiner i veien.
Forbudsskilt er runde med hvit bunn og rød kant
Fareskilt er trekantet med hvit bunn og rød kant
Norge har 9 skiltgrupper

Kjøreprosessen i MC:  sanse, oppfatte, beslutte - handle!
Du oppfatter ikke mer enn du har kunnskap til
Hjernen kan behandle få sanseinntrykk samtidig
Det er vanskeligst å oppfatte farten til ett annet kjøretøy når det kommer rett imot
Blikket må flyttes mer jo høyere farten er
Før nedbremsing er speilene viktigst
Bruk høyst 1 sekund på å se i speilet
Man får 90% av informasjon i trafikken gjennom synet
Blikket flyttes automatisk mot ting i bevegelse
Overblikk betyr å se helheten i trafikkksituasjonen
Skarpsynet dekker 3-5 grader, og 180 grader sidesyn
Gi tegn minst 5 sekunder før man skal svinge
Signal brukes for å forebygge eller avverge fare, tegn er for informere.
Kjøretøy som må avvike trafikkreglene bruker gult blinkende lys
Sving til venstre i ett veikryss: ligg fortrinnsvis midt i veien, men noen ganger kan det være hensiksmessig å ligge litt mot høyre.
MC har lov å bruke kollektivfelt
I en uoversiktelig høyresving bør jeg ligge til høyre i svingens krappeste del
Etter å svingt til venstre i ett kryss bør jeg etterpå ligge til høyre for midten
Avstand bør være såpass tilstrekkelig at forbikjørende uten problem kan komme mellom deg og bilen foran
Man har vikeplikt fra høyre kun når trafikk fra høyre kan bli hindret eller forstyrret.
Hvis fartsgrensen er 60 km/t eller lavere har man alltid vikeplikt for buss ut fra holdeplass
Skilt med to møtende piler: den røde pilen har vikeplikt
Det er lov å parkere i kjøreretningen like etter gangfelt, men ikke nærmere enn 5 meter foran.
det er tillatt å stanse foran inn og utkjørsel, men forbudt å parkere.
Det er lov å stanse kort i en busslomme for av og påstigning hvis buss ikke forhindres.
Når en syklist foran deg svinger til venstre kan du holde tilbake, deretter kjøre forbi på høyre side
Sporvogn kan kjøres forbi på både høyre og venstre side
Forbikjøring er forbudt like foran og i ett veikryss
Hvis en syklist ligger midt i veibanen skal man kjøre forbi på venstre side når det ikke kommer møtende trafikk
Du bør tidligst svinge til høyre etter en forbikjøring etter du har sett bilen i høyre speil en god stund
Du bør unngå å kjøre over kumlokk i en sving med MC
Alltid bruk parkeringslys ved stans i mørket

Forkjørsvei i 80 km/t: MC trenger luke på 150 meter
Reaksjonslengde er tiden fra en farlig situasjon oppstår til føreren begynner å reagere
Reaksjonslengden i 80 km/t er 22 meter hvis reaksjonstiden er 1 sekund
Vanlig reaksjonstid er 1 sekund, men kan variere fra 0,5-3 sekund - og mye
Beregne fart per sekund: del på 3,6. Feks: man kjører i 80 km/t: hvor mange meter per sek: 80/3,6=22,22
Kjører du i 60 km/t klarer du ikke stanse for en hindring 20 meter lenge frem
Hvis farten dobles, 4 dobles bremselengde.
Hvis farten 3 dobles, 9 dobles bremselengden
Hvis farten 10 dobles, 100 dobles bremselengden.
Det er føret/friksjonen og førerens reaksjonstid som bestemmer stopplengden
Veigrep er dekkenes gripeevne i veidekket
Hvis du kjører i 80 km/t trenger du rundt 50 meter på å stoppe på tørr asfalt
Kommer du alt for raskt inn i en sving og merker du ikke klarer å stanse: brems, så slipp bremsen å prøv å styr bestemt inn i svingen

 

MC førerbok!

Det er viktig som MC fører og ta hensyn til Andre trafikanter, pga. at Mc førere ofte har et høyt støyenivå, noen kan komme overraskende og at motorsyklister er kjent for å kjøre fort.
Men det er også viktig og ta hensyn til at når man kjører Mc er man utsatt, fordi man er mindre synlige enn andre trafikanter, så andre trafikanter kan feilvurdere avstand og fart.

To typer mennesker:
Risikosøkere
Trygghetssøkere

De fleste mc ulykker utenfor tettbygde strøk er singel ulykker.
Det fleste mc ulykker skjer i disse forholdene:
Sommerføre
God asfaltert vei
Ideelle værforhold
Dagslys.

Mange av ulykkene skjer pga. uoppmerksomhet.

Årsaker til singelulykker:
Risikovillighet og dristighet
For stor fart i forhold til kjøreferdighet
For stor fart i forhold til veiens veigrep og utforming
Instinktive feilhandlinger (stivner i en sving og at man får problemer med å flytte blikket)

Føreransvaret
Når du skal føre motorvogn må du ikke være påvirket av alkohol eller andre berusede stoffer. Det samme gjelder hvis du bruker visse medisiner. Man må heller ikke være syk eller så trett at det går ut over kjøreevnen din. Grensen for alkoholmengden i blodet er 0.2 i promille.
Vanlig straff for overstigning av promille grensen på 0.2, er betinget eller ubetinget fengsel, store bøter og inndragning av førerkort.

Prikkbelastning
Dersom du samler deg 8 prikker i løpet av 3 år, mister du retten til å føre motorvogn i 6 måneder.

Forsikring
Alle motorkjøretøyer som skal brukes på veg må ha trafikkforsikring. (påbudt) Forsikringen dekker skader som motorvogn måtte gjøre på personer eller andres eiendom.
Trafikkforsikring dekker ikke skader som oppstår på ditt eget kjøretøy, skal du ha forsikring på slike skader, må du tegne kasko forsikring, (frivillig)

Forskriftmessig stand vil si at det er helt i orden slik det ble laget. Forsvarlig stand vil si at kjøretøyet kan ha mindre feil som oppstår under som oppstår under kjøringen, som ikke har noen særlig stor betydning for trafikksikkerheten.

Det finnes mange klasser av motorsykkel:
Tung motorsykkel, mellomtung motorsykkel, lett motorsykkel og moped.


Mellom tung = 18-21 år
Tung = 20-21 år

Vognkort består av to deler. Del 1 skal være med kjøretøyet hele tiden under kjøring
Del 2 må oppbevares alle andre steder enn i kjøretøyet. I vognkortet står det tekniske opplysninger.

Førerkort klasser

Førerkort klasse A gjelder for tung og mellomtung motorsykkel.
Førerkort klasse A1 gjelder for lett motorsykkel.

Hvis du skal utvide førerkort A1 til A når du er 18, må du gjennomgå tilleggsutdannelse i form av obligatoriske kurs på lærerplanens trinn 3 og 4 og avlegge en praktisk fører prøve.

Ledsager må ha fylt 25 år og hatt førerkort uavbrutt i 5 år. det er ikke lov å øvelseskjøre med en person som har fått inndratt førerkort i en annen klasse eller har sperrefrist.
Regress vil si at forsikringsselskapet kan kreve sine utlegg tilbakebetalt fra den som har gjort skaden.

Ved øvelseskjøring regnes lærer eller ledsager som fører av kjøretøyet.

Luftkjøling, sylinderne er utstyrt med kjøleribber, slik at avkjølingsflaten blir størst mulig.
En ufordel med luftkjølings motorer er at det er ikke lurt å stå stille, fordi at da får ikke motoren noe kald luft i kjøle ribbene. Luftkjølte motorer trenger ikke så mye ettersyn.

Vannavkjølte motorer har en fordel med at varmen ledes mer effektiv bort. Motoren blir mer stillegående og vi risikerer ikke overoppheting hvis vi for eksempel står stille. Vannkjølte motorer har som oftest lengre levetid, men trenger mer ettersyn.

Drivstoff anlegget består av tre hoveddeler ? tank, bensinkran og forgasser.

Kardangdrift
Fordelen med kardangdrift er mer lydløs og jevn kraftoverføring og mindre slitasje, kardangdriften krever også mindre vedlikehold.

Kjede/reimdrift.
Kjede drift har en rimelig konstruksjon, og fordelen med dette er at effekt tapet er ikke stort i det hele tatt. Ufordelene med dette er at det trengs mer ettersyn og at det støyer mer enn kardangdrift.

Ramme
Rammen skal være konstruert slik at den tåler vekten av fører, passasjer og bagasje, samt de påkjenningene den får under kjøring.

Forgaffel
Ombygging av forgaffel er forbudt, med mindre det foreligger typegodkjenning eller spesiell godkjenning for slik ombygging.
Olje lekkasje i tetningsringene på gaffelen kan føre til redusert fjæring og demping, som igjen går hardt utover sykkelens kjøreegenskaper. Oljen kan også renne ned i bremsesystemet, og redusere bremseeffekten eller ned på dekkene og redusere veigrepet.

Styrelager
For hardt strammet styrelager medfører at motorsykkelen blir treg å styre, samtidig som slitasjen på styrelagret blir stor. For svakt strammet styrelager medfører at sykkelen blir vinglete. (les alt du finner om styrelager) dette får du mye spørsmål om..

Styrestabilitet
Slakk i enten forhjul, gaffelbein, styrelager, bakrammelager eller bakhjul vil være avgjørende i sykkelens styrestabilitet.

Styrewobbel
Styrewobbel betyr at sykkelen kommer i en kraftig pendelbevegelse.
For å motvirke wobbelen klemmer vi oss fast i sykkelen, hold samtidig bestemt i styreholkene og reduser farten.

Sporing betyr skjevhet i ramme.

Støtdemperens oppgave er å bringe fjæren hurtig til ro etter fjærbevegelsen.

Bremser
Forskriftene krever at bremsesystemet skal gi full effekt før hendel eller pedal er beveget 2/3 av full vandring.
Forbremsen skal tåle et trykk på 50 kp uten av systemet svikter. For bakbremsen kreves det at den tåler en belastning på 100kp

Bremsevæskenivået
Ved for lite bremseveske i reserveholderen er det fare for at det kan komme luft inn i anlegget. Luften vill lett kinne presses sammen, selve kraftoverføringen blir fjærende. Ved mye luft i anlegget kan effekten i selve overføringen forsvinne helt.

ABS bremser
På de fleste nye motorsykler har man det som kalles ABS bremser, det som er spesielt med disse bremsene er at de ikke låser seg helt, så føreren kan likevel bremse alt han har uten at bremsene låser seg helt, som igjen fører til at han kan styre.

Langvarig bremsing.
Hvis man møter på en lang nedover bakke, og bruker bremsene under hele bakken, vil bremsene bli varme, og det vil gå varmgang i bremsene, dette vil medføre at bremseeffekten blir svekket eller helt borte.
Det man heller bør gjøre er å gire et hakk ned, å la motoren jobbe.
Integralbrems = bremse med begge bremsene.

Dekktyper:
Terreng dekk
Touring dekk
Høyhastighets dekk

Mønsterdybde
Forskriftene krever at dekk til motorsykkel skal ha mønsterdybde på minst 1,6 mm.

Lufttrykk er viktig både for kjøresikkerheten og unødig dekkslitasje. For lavt lufttrykk kan dessuten medføre varmgang i dekket med fare for dekkeksplosjon i tillegg blir bremse og svingeegenskapene til sykkelen svekket.

Påbudt lys:
1. fjern/nær ? lys og eventuell kjørelys
Hvitt eller gult

2. Parkeringslys
Hvitt

3. Baklys
Rødt

4. lys for kjennemerke (skiltlys)
Hvitt

5. bremselys
Rødt

6. retningssignallys
Oransje

7. refleks
rødt bakover

8. kontroll lampe, fjernlys.

Fjernlyset skal lyse minst 100 meter og nærlyset 40 meter.


Verneutstyr.
Minstekrav til verneutstyr når du kjører motorsykkel er:
Hjelm med visir eller kjørebriller
Hansker
Fottøy som dekker over ankelen
Hensiktmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler.

Godt verneutstyr skal gi:
Beskyttelse mot varmetap
Beskyttelse mot skader
Beskyttelse mot regnvær

Det er også viktig/lurt og kjøre med verneutstyr som har sterke farger slik at man lettere skal bli sett.

Kroppen har sentralområder som er ekstra viktig å varme disse stedene er:
Nakke/hals
Håndledd
Ankler.

Hvis du føler deg god å varm over hele kroppen, men likevel fryser på et av sentralområdene, vil dette gjøre at du fryser på hele kroppen.

En hjelm skal ha en godkjenningsmerke, dette merke er E.

Når du kjører i sving vil du skjenne en sideveis kraft. Denne kalles svingekraft (sentrifugalkraft) og vil prøve å dra kjøretøyet ut av svingen. Så lenge veigrepet er større enn svingekraften vil motorsykkelen kunne holde seg på vegen.
Svingekraften øker med kvadratet av fartsøkningen.

Når farten forandres i en sving (enten økes eller reduseres) vil sykkelen prøve å gå ut av kurs. Ved f. eks. ved brått oppslipp av gassen eller oppbremsing vil vi merke at sykkelen prøver å gå rett fram.

Plassering gjennom kurve:
Unngå steder med dårlig veigrep. Gjøre kurven lettest mulig. Oppnå best sikt. Kunne foreta nødvendige nødmanøvre

Tilnærmet lik avstand til veikanten gjennom hele kurven kalles passivt sporvalg.

Ved inngangen av en kurve bør du ha redusert fart, slik at du på slutten av kurven kan gi sykkelen en lett fartsøkning. Dette kalles gasskontroll.

Styrekommando er kort sagt at du gir sykkelen et lite ?push? i motsatte vei av den veien du skal svinge til. Skal du kurve til høyre, gir du styret et ?push? til venstre, og omvendt.
Motorsykkelen vil da legge seg mer til den motsatte siden av den du ?pusher? til.

Vekt plassert framme på sykkelen gjør sykkelen understyrt, last bak gjør sykkelen overstyr.

Gi alltid passasjer ?regler? for hvordan han bør oppføre seg under kjøring.

Blinklys bør komme 5-8 sekunder før handlingen, og når man forbikjører skal blinklys brukes under hele forbikjøringen.

Og klarer jeg det ikke denne gangen er sjansen stor for at jeg
blir liggende slik som dette å sole meg på den i sommer.

2 kommentarer

Honda racing

14.04.2012 kl.03:28

utrolig bra øvingsskjema for meg hehe:D

G24

17.04.2012 kl.06:02

Besto du prøven da? :)

Skriv en ny kommentar

Fatally Yours

Fatally Yours

31, Trondheim

I tried to childproof my house, but the children still get in!

bloglovin

bloglovin Norske blogger Del Blogglisten leser denne bloggen NÅ

Image and video hosting by TinyPic
hits